Ý Nghĩa Hình Ảnh Quan Công Trong Đời Sống Tín Ngưỡng Việt

Ý Nghĩa Hình Ảnh Quan Công Trong Đời Sống Tín Ngưỡng Việt

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, nhưng các nhà sử học cũng phê phán ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn.

Ý Nghĩa Hình Ảnh GIA CÁT LƯỢNG Trong Phong Thủy

Ý Nghĩa Hình Ảnh GIA CÁT LƯỢNG Trong Phong Thủy

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Trong truyện tam quốc, Gia Cát Lượng được mô tả là một người có trí tuệ uyên bác, kiệt xuất nhất thời bấy giờ. Ngoài trí thông minh ông còn nổi tiếng...

Ý Nghĩa Hình Ảnh PHẬT DI LẶC​

Ý Nghĩa Hình Ảnh PHẬT DI LẶC​

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Ý Nghĩa Hình Ảnh PHẬT DI LẶC​

 Ý Nghĩa Thờ Tài Địa Trong Tín Ngưỡng Việt

Ý Nghĩa Thờ Tài Địa Trong Tín Ngưỡng Việt

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Chúng ta thường thấy trong các cửa hàng, phía ngoài cửa có để một ban thờ ông Địa - thần Tài. Nhưng ít ai biết tục lệ thờ ông Địa và thàn Tài (Tài -...

 Ý nghĩa cảnh vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt

Ý nghĩa cảnh vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Ý nghĩa cảnh vẽ Lý Ngư Vọng Nguyệt là mong ước một năm mới Ấm No, Hạnh Phúc, công việc, sức khỏe thuận lợi, hanh thông. Cảnh thường được vẽ trên chất...

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Vợ Chồng Chim Công

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Vợ Chồng Chim Công

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Trong các quan niệm về phong thủy truyền thống, chim được coi là biểu tượng cho sức mạnh của những cơ hội mới, đặc biệt khi bạn đang gặp phải vận hạn....

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Tùng Hạc Diên Niên

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Tùng Hạc Diên Niên

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Ý nghĩa cảnh vẽ Tùng Hạc Diên Niên là Hạnh Phúc, Sức Khỏe và Trường Thọ

Ý nghĩa cảnh vẽ Trúc Lâm Thất Hiền

Ý nghĩa cảnh vẽ Trúc Lâm Thất Hiền

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Trúc Lâm Thất Hiền là thành ngữ dùng để chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Trung Quốc ngày xưa, vào thời...

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Sơn Thủy Hữu Tình

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Sơn Thủy Hữu Tình

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Trong cảnh Sơn Thủy Hữu Tình chúng ta thấy có các hình ảnh chính như, nước, cây tùng, chim hạc, mặt trời, thuyền buồm,...

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Vinh Quy Bái Tổ

Ý Nghĩa Cảnh Vẽ Vinh Quy Bái Tổ

02/08/2017

(Ý nghĩa về cảnh vẽ trong gốm sứ bát tràng) Cảnh vẽ Vinh Quy Bái Tổ mô tả tân khoa Trạng nguyên, sau khi đỗ đạt công thành danh toại, cùng vợ về thăm quê cha đất tổ, “ngựa anh đi trước, võng nàng...